D.T.V.Rijswijk

Door Training Verkregen

Info Marjan

Naam: Marjan Wooning

Functies: lid

Naam Hond: Pablo                        Certicaat: V.Z.H.

Hoe lang lid van D.T.V.: 01-06-2021

Hoe lang lid van N.B.G.: 01-01-2022

Hoeveel honden gehad:

Waarom hondensport en waarom D.T.V.:

Wat zijn de ambities voor de toekomst: