D.T.V.Rijswijk

Door Training Verkregen

Informatie

De vereniging “D.T.V. Rijswijk” is september 1990 opgericht en is aangesloten bij de N.B.G. (Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverengingen).

De kernactiviteit van de vereniging draait om het trainen voor UV-AD (Uithoudingsvermogen proef),

VZH-BH (Verkeers-Zekere Hond – Begeleidings Hond) en IGP (Internationale Gebruikshonden Prufungordnung = Internationaal Examen Reglement).

Dit houdt ruwweg gezegd in dat de trainingen zijn gericht op de onderdelen;

speuren (A), appèl (B) en pakwerk (C) Om in aanmerking te willen komen voor dergelijke certificeringen zullen de honden al op zeer jonge leeftijd aan bepaalde eisen moeten voldoen.

Daarom verzorgen we ook puppiecursussen en die zijn ook toegankelijk voor mensen die niet specifiek voor VZH-BH en IGP certificering op willen, maar gewoon hun hond op correcte wijze onder controle willen hebben.

 

Trainingstijden:

VZH-IGP: VZH-BH / IGP-I t/m IGP-III / SpH

Dinsdag en donderdagavond van 19.00 tot 22-30 .

Zondag van 8.00 tot 16.00 .

 

Zondag van 10.00 tot 11.00 Puppy en E.G.cursussen

Zondag van 11.00 tot 12.00 V.Z.H. cursussen voor mensen die alleen V.Z.H. cetificaat (Verkeers Zekere Hond )wilen hebben.

Voor alle honden van chiwawa tot aan deense-dog.

 

Wilt u meer informatie over de trainingen VZH-IGP,

neemt u dan contact op met onze africhtingscommissaris:

Henk van der Gaag

Tel: 06 44472450

Email: henkdtv@outlook.com

 

VZH-BH/IGP training:

Voor wie: Honden die de EG vaardigheden aantoonbaar goed beheersen .

Doel: VZH-BH/IGP certificeren  met wedstrijd voorbereiding

 

Kosten:

Contributie NBG & DTV: € 73,00 per jaar

Trainingskosten  : € 30,00 per kwartaal

 

Kosten Cursussen:

Puppy en E.G.  :   €50.00 voor 12 lessen.

V.Z.H.  :   €50.00 per 3 maanden

Examen.  :  €15.00