D.T.V.Rijswijk

Door Training Verkregen

IGP 1,2 en 3 (Internationale Gebruikshonden Prüfüngsordnung)

           WAT BETEKENEN DE VERSCHILLENDE OPLEIDINGEN

Het zogenaamde IGP bestaat uit drie onderdelen, te weten speuren, gehoorzaamheids- oefeningen en verdedigingsdienst. Zoals u reeds heeft gelezen bestaat er een IGP I, II en III; hierin komen de genoemde onderdelen met een steeds oplopende moeilijkheidsgraad. Een hond die het IGP III diploma heeft gehaald, is dus het hoogst opgeleid.

SPEUREN     Afd. A

Afhankelijk van het te behalen diploma, moet de hond met zijn geleider, een van tevoren uitgelopen traject(spoor) met daarop verschillende voorwerpen uitwerken. Bij de verschillende IGP examens en het speurhondenexamen is het spoor, de tijdsduur tussen het uitleggen en het uitwerken, de vorm van het spoor en het aantal voorwerpen verschillend en oplopend in moeilijkheidsgraad. Om een zo hoog mogelijk aantal punten te verdienen, moet de hond met zijn neus zo dicht mogelijk bij de grond, het gelegde spoor volgen en de daarop aanwezige voorwerpen aangeven. Het aangeven van de voorwerpen kan gebeuren op twee manieren te weten: apporteren, verwijzen(bij het voorwerp gaan staan, zitten of liggen). Het uitwerken van het spoor mag zowel met een aangelijnde als een los werkende hond, met dien verstande dat de afstand tussen de hond en geleider steeds ongeveer tien meter moet zijn en de geleider de hond in normaal tempo kan volgen.

DE VERSCHILLENDE SPOREN

IGP I: minstens 300 passen lang (eigen spoor) en 20 minuten oud met daarop 3 voorwerpen. IGP II: minstens 400 passen lang (vreemd spoor) en 30 minuten oud met daarop 3 voorwerpen.
IGP III: minstens 600 passen lang (vreemd spoor) en 60 minuten oud met daarop 3 voorwerpen.

Speurhond I: ongeveer 1200 passen lang en tenminste 2 uren oud, met door het gelegde spoor, een verleidingsspoor dat tenminste 2 maal het spoor moet kruisen. Op het spoor worden 4 verschillende voorwerpen gelegd.
Speurhond II: ongeveer 1800 passen lang en tenminste 3 uren oud, met door het gelegde spoor een verleidingsspoor dat 2 stukken van het spoor kruist. Op het spoor worden 7 verschillende voorwerpen gelegd.

IGP/FH: 2 vreemde sporen op 2 dagen na elkaar, 1800 passen lang en tenminste 3 uren oud. Een verleidingsspoor dat 2 stukken van het spoor kruist en 7 verschillende voorwerpen.

APPÈL     Afd. B

Onder appèl verstaan we gehoorzaamheidsoefeningen. De gehoorzaamheid is de basis van de gehele africhting en daarom een van de belangrijkste onderdelen van de africhting. Een hond die uitstekend gehoorzaamt, werkt niet alleen in de appèlafdeling goed, maar zijn gehoorzaamheid zal een duidelijke positieve invloed hebben op het functioneren in de overige afdelingen. Immers, de hond is door gehoorzaamheid beter in de hand van de geleider.
Een grote fout die men kan maken is te denken, dat het IGP certificaat een waarborg is, dat de hond het programma beheerst en lijnhulp of andere steun niet meer behoeft. Er is geen enkele hond waaraan niet iets te verbeteren valt op africhtingsgebied. Juist door lijnhulp zijn vaak kleine foutjes te corrigeren. Zeer belangrijk bij alle oefeningen is het stemgebruik. Hiermee kunt u duidelijke commando’s geven die goed van elkaar zijn te onderscheiden, uw hond attenderen op bepaalde zaken, hem aanmoedigen en loven waar dat nodig is. Uw moet met uw hond leren praten.

STAP VOOR STAP NAAR HET DOEL

Oefeningen moeten altijd exact en precies worden uitgevoerd. Maakt uw hond of de geleider een fout of valt de hond terug in prestatie, ga dan opnieuw van de aanvangspositie uit. U moet de oefeningen niet altijd in hetzelfde patroon aanbieden. De hond moet steeds attent zijn en zich aan u kunnen aanpassen. Uw hond moet geleerd worden attent te zijn op Uw gedragingen en commando’s. Dit vereist dat men niet te lang geconcentreerd mag oefenen. Ook een gecertificeerde IGP hond moet niet iedere oefendag zijn hele programma afwerken. Zonder twijfel zal dat ten koste gaan van zijn werklust; het wordt hem te veel, te vervelend. Een hond met arbeidsvreugde verkrijgt u eerder als u hem een gevarieerd programma aanbiedt. Oefen met uw hond op die oefeningen waarin hij fouten maakt en beloon hem duidelijk als hij die oefeningen goed uitvoert. Voor u is op die dag het africhtingsdoel bereikt. Uw hond moet zich gaan realiseren dat bepaald gedrag een prettige beloning oplevert. Door oefening, gevolgd door een beloning kan dat gewenste gedrag worden aangeleerd.

VERDEDIGINGSDIENST = MANWERK     Afd.C

Bij de verdedigingsdienst moet de hond o.a. laten zien:

 • –  dat hij te allen tijden onder appèl van de geleider blijft;
 • –  dat hij moedig en onbevangen de pakwerker tegemoet treedt;
 • –  dat hij op commando van de geleider, de pakwerker opzoekt(revieren), stelt en door aanblaffen zijn geleider kenbaar     maakt dat hij de pakwerker heeft gevonden en deze bewaakt tot de geleider is gearriveerd;
 • –  dat hij daar waar nodig, zelfstandig de pakwerker tot staan brengt door hard en vol in te bijten en op commando van de geleider los te laten, waarna hij de pakwerker zo lang als nodig is bewaakt;
 • –  dat hij bij een aanval op de geleider deze beschermt, door de pakwerker aan te vallen en door hard en vol inbijten deze tot staan brengt. Vervolgens moet hij op commando van de geleider de pakwerker los laten en deze scherp blijven bewaken.
 • –  dat hij samen met de geleider en onder diens appèl, de pakwerker begeleidt naar de instructeur c.q.keurmeester.      Het lossen op commando is bij dit onderdeel een zeer belangrijk aspect.

UV = UITHOUDINGSVERMOGEN

Voor dit diploma moeten twee onderdelen met goed gevolg worden afgelegd:

 1. Loopoefening;
  2. Gehoorzaamheidsoefening.

De loopoefening bestaat uit een traject van 20 km over verschillende bodemsoorten, dat met een gemiddelde snelheid van 12-15 km per uur wordt afgelegd. Tijdens dit traject zijn drie pauzes verplicht, waarbij de hond door de keurmeester wordt gecontroleerd op vermoeidheidsverschijnselen en eventueel stukgelopen voetzolen.

Oververmoeide honden en honden met stukgelopen voetzolen worden uitgesloten van verdere deelname.
Na het traject te hebben volbracht en een pauze van 15 minuten, moet op aanwijzing van de keurmeester de oefening -vrij volgen-volgens het IGP reglement worden vertoond.

 

 

VZH – BH = Verkeerszekere Hond – Begleithund

Voor dit diploma moeten de volgende twee onderdelen met goed gevolg worden afgelegd;

 1. Gehoorzaamheidsoefeningen (appèl); 2. Praktische gedeelte.

Het appèl gedeelte bestaat uit het programma zoals is voorgeschreven voor het IGP examen, met uitzondering van de apporteeroefeningen en vooruitzenden met afleggen.

Het praktische gedeelte omvat de volgende onderdelen:

 • –  gehoorzaamheid en gedrag in het verkeer;
 • –  gedrag in moeilijke verkeerssituaties;
 • –  gehoorzaamheidsoefeningen in het verkeer;
 • –  gedrag van de hond tegenover andere dieren,als hij korte tijd alleen wordt gelaten.